Sprīdīši                     Muzejs                  Viesu māja             Kafejnīca               Atpūta             Kontakti

Līdzīgi muzeji Latvijā..
Avīžraksti...
   

Anna Brigadere

 1861-1933

 

   Muzeja ēka celta 1840. gadā. Sākumā te darbojušās ūdens dzirnavas, kopš 1852. gada desmit gadus atradusies Tērvetes skola, vēlāk dzīvojuši mežziņi.

   1922. gadā sakarā ar rakstnieces 25 gadu darba jubileju šis mājas tika rakstniecei piešķirtas. Tās viņai bija jāizpērk, vēlāk nosaucot tos par Sprīdīšiem.

   Sprīdīši - nozīmīgākā Annas Brigaderes darba un atpūtas vieta. Te aizritējušas rakstnieces pēdējās vienpadsmit vasaras. Te A.Brigadere sarakstījusi autobiogrāfiskās "Triloģijas" lielāko daļu, pasaku lugu "Lolitas brīnumpuntns", lugas "Kad sievas spēkojas", "Heteras mantojums", "Pastari", "Karaliene Jāna", stāstus un dzejoļus.

Sprīdīšos saglabājušās  3 rakstnieces istabas tā laika izskatā.

Lasīt vairāk