Sprīdīši                     Muzejs                  Viesu māja             Kafejnīca               Atpūta             Kontakti
   
 

 

2011.janvāris

A.Brigaderes muzejā ir noslēdzies ES Leader finansēts otrās kārtas
projekts "Muzeja labiekārtošana".Pateicoties šim atbalstam ,esam
varējuši izremontēt un labiekārtot izstāžu zāli- izziņas centru 50km2
platībā.
Tas muzejam un tā apmeklētājiem ir labs papildinājums un jaunas iespējas.
Blakus muzeja pamatfunkcijai- ekskursijām rakstnieces mājā,tagad varam
piedavāt gan izstādes,gan bagātināt stāstījumu par rakstnieces
daiļradi ar filmu un foto attēlu skatīšanu.
Jau pagājušā gada nogalē rīkojām apmeklētājiem un viesiem vairākus pasakumus:
skaistu dziedošās Vītolu ģimenes koncertu,Ziemassvētku pasākumus un
vairākas lekcijas.
Tā kā šogad atzīmēsim rakstnieces 150.dzimšanas dienu,šīs telpas tiks
izmantotas arīgan bērnu,gan pieaugušo jubilejas pasākumiem.
Jau sākoties sezonai,būs iekārtota jauno mākslinieku grupas
izstāde"Mana pasaka..."