Sprīdīši                     Muzejs                  Viesu māja             Kafejnīca               Atpūta             Kontakti

Līdzīgi muzeji Latvijā..
   

 

 

 

 

Muzejs darbojas no 1. maija līdz 31. oktobrim.

Darba laiks no 10:00 - 17:00,

Brīvdienas pirmdienas, otrdienas.

Ieejas maksa Ls 0.80

Pieteikties pa Tālr. +371 26532691

E-pasts: muzejs@spridisi.lv


 

2011.janvāris

A.Brigaderes muzejā ir noslēdzies ES Leader finansēts otrās kārtas
projekts "Muzeja labiekārtošana".Pateicoties šim atbalstam ,esam
varējuši izremontēt un labiekārtot izstāžu zāli- izziņas centru 50km2
platībā.
Tas muzejam un tā apmeklētājiem ir labs papildinājums un jaunas iespējas.
Blakus muzeja pamatfunkcijai- ekskursijām rakstnieces mājā,tagad varam
piedavāt gan izstādes,gan bagātināt stāstījumu par rakstnieces
daiļradi ar filmu un foto attēlu skatīšanu.
Jau pagājušā gada nogalē rīkojām apmeklētājiem un viesiem vairākus pasakumus:
skaistu dziedošās Vītolu ģimenes koncertu,Ziemassvētku pasākumus un
vairākas lekcijas.
Tā kā šogad atzīmēsim rakstnieces 150.dzimšanas dienu,šīs telpas tiks
izmantotas arīgan bērnu,gan pieaugušo jubilejas pasākumiem.
Jau sākoties sezonai,būs iekārtota jauno mākslinieku grupas
izstāde"Mana pasaka..."

Iespēja iegādāties

   
Apgāds "Valters un Rapa", 2001

Apgāds "Valters un Rapa", 2004

   

 

Grāmatas iespējams iegādāties grāmatnīcā "Valters un Rapa"

 

1985 gadā uzņemtā luga - Sprīdītis

1990 gadā uzņemtā - Maija un Paija
   

 
 

Iespēja iegādāties VHS kasetes mājaslapā balticshop.com